Pro Fishing Simulator Update 1.1 - CODEX
Название игры: PRO FISHING SIMULATOR
Год выпуска: 2018
Автор/Разработчик: Sanuk Games
Тип раздачи: Patch
Версия программы: 1.1
Требуемая версия игры: 1.0
Язык интерфейса: русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, корейский, польский, бр. португальский, китайский (упр.), китайский (трад.)
Требуемый язык игры: русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, корейский, польский, бр. португальский, китайский (упр.), китайский (трад.)
Описание: Pro Fishing Simulator — симулятор рыбалки, который понравится и новичкам, и закаленным профи. Вас ждут великолепнейшие пейзажи, лицензионное снаряжение и хитрая рыба, которую просто так не вытащить.
Способ установки:
1. Скачать.
2. Установить патч, запустив Setup.exe по пути .../Pro.Fishing.Simulator.Update.v1.1-CODEX/Update/...
3. Скопировать всё содержимое из папки CODEX по пути .../Pro.Fishing.Simulator.Update.v1.1-CODEX/CODEX/... в папку с игрой с заменой всех файлов.
4. Играть.
NFO
Mart1z_Win                 ЬЬЬЬЬЬЬ  ЬЬЬ          ЬЬ      ЬЫЫЫЫЬ   ЬЫЫЫЫЬ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫІЬ       ІЫЫЫІ      ЫЫЫІЫЫЫІ  ЫЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫІЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫІЬ     ІЫЫЫІ Я   Ь  ЫЫЫІ ЯЫЫЫІ ЫЫЫІЯ ІЫЫЫ ЫЫЫІ ЯІЫЫЫ ЫЫЫІЫЫЫЫІЬЬ   ІЫЫЫІ ЬЫ   І ІЫЫЫ  ІЫЫЫЫ ЫЫЫ  ЫЫЫ ЫЫЫ   ЫЫЫІЫЫЫ ІЫЫЫІЫІ  ІЫЫЫІ ЫЫ     ЫЫЫІ   ЯЯ ЫЫЫ   ЫЫЫІЫЫ   ЫЫЫІЫЫ   ІЫЫЫІ ЬІЫЫЫІ ЫЫІ    Ы ЫЫЫ     ЫЫЫ   ЫЫЫІЫЫ   ЫЫЫІЫЫЫЫІ  ІЫЫЫІІЫЫЫІ ІЫЫІ   ІЫ ЫЫЫ     ЫЫЫ   ЫЫЫІЫЫ   ЫЫЫІЫЫЫІ   ІЫЫЫЫЫЫІ ІЫЫЫ   ЫІ ЫЫЫ     ЫЫЫІ  ІЫЫЫІЫЫ   ІЫЫЫІЫЫ    ІЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫІ  ІЫЫ ІЫЫЫ   ЬЫЫІЫЫЫ  ЫЫЫ ЫЫЫ  ЬЫЫЫІЫЫЫ  ІЫЫЬІЫЫЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫІ  ІЫЫІ  ЫЫЫЫЬ ІЫЫЫІ ІЫЫЫ ЬЫЫЫІ ЫЫЫІ ЬІЫЫЫ ЫЫЫЫЫ ІЫЫЫІЫЫЫІІЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫІ  ІЫЫ  ІЫЫЫЫЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫІЯ ІЫЫЫІ  ЫЫЫЫЫІ  ЫЫЫІ  ЫЫЫЫЫЫЫІ Ь ІЫЫЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫІ  ІЫЫЫІ  ЫЫЫЫІ  ІЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫІ ІЫ ІЫЫЫЫІ  ІЫЫЫЫЫЫ ЫІ ЫЫЫЫЫІЫЫЫІ  Ы ІЫЫЫІ  ЫЫЫІ   ІЫЫЫЫІ ЯЫЫІ ІЫЫЫ ЯЫЫЯ Ы ІЫЫЫЯ ІЫЫІ ЯЫЫІЫЫЫІ  ЫЫІ ІЫЫЫІ ЫЫЫЫІ   ІЫЫЫЫЫІЬ  ЬІЫЫЫЫЫІЬ ЬІЫЫЫЬ  ЬІЫЫЫЫЫЫІЬ    ЬІЫЫЫЫІЬ   ЬЫЫЫІ    ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ    ЯІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЯ     ЬЫІЫЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫІЬ ЯІЯЯ     ЯЯІЯ ЬІЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫЫІЫЬ     ІЯ ІЫЯЯЯ   ЯЯЫЫЫІ   C O D E X   ІЫЫЫЯЯ   ЯЯЯЫІ ЯІ     Я ІЫЬ Ь   Ь ЬІЯ  P R E S E N T S  ЯІЬ Ь   Ь ЬЫІ Я      ЯЫЫЫЯ    ЯЯ  ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ  ЯЯ    ЯЫЫЫЯ
PRO FISHING SIMULATOR Update v1.1 (c) Bigben Interactive
Release Date : 01/2019 Protection : Steam Discs : 1 Genre : Casual
ЬЫЫЬ ЬЫЫЬ ІЯЯЫЫЫІ ЬЬ ЫЯЫ ЫЯЯ Ы ЫЯЯ ЫЯЫ ЫЯЯ ЫЯЯ Ы ЫЯЫ ЫЯЯ ЫЯЫ ЬЬ ІЫЫЫЯЯІ ЯЬ ЯЫЫІ Я ЯЫ Ь ІЯЬ ІЯ І ІЯ ІЯІ ЯЯІ ІЯ І І І ІЯ І І Ь ЫЯ Я ІЫЫЯ ЬЯ ЫЫЫІЬ ЬЫЫЬІ Я Я ЯЯЯ ЯЯЯ ЯЯЯ Я Я ЯЯЯ ЯЯЯ Я Я Я Я ЯЯЯ ІЬЫЫЬ ЬІЫЫЫ ЬЫІЫЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫІЬ ЬЫЫЯЫЬЬ ЯЬЬ ЬЬЯ ЬЬЫЯЫЫЬ ЬІЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫЫІЫЬ ЫЯ ЬЫЫЯЯЯ ЯЯЫЫЫІ ЫЫЬ ЯЯІЫЬ ЫЫ ЫЫ ЬЫІЯЯ ЬЫЫ ІЫЫЫЯЯ ЯЯЯЫЫЬ ЯЫ Я ЫЫЬ Ь Ь ЬЫЯ ЯЫЯ ЯЫЫЯ ЯЫЫЯ ЯЫЯ ЯЫЬ Ь Ь ЬЫЫ Я ЯЫЫЫЯ ЯЯ Я Я ЯЯ ЯЫЫЫЯ
For list of changes read included patchnotes.txt
ЬЫЫЬ ЬЫЫЬ ІЯЯЫЫЫІ ЬЬ Ы ЫЯЫ ЫЯЯ ЯЫЯ ЫЯЫ Ы Ы ЫЯЫ ЫЯЫ ЯЫЯ ЫЯЯ ЫЯЯ ЬЬ ІЫЫЫЯЯІ ЯЬ ЯЫЫІ Я ЯЫ І І І ЯЯІ І ІЯІ І І І І І І І ІЯ ЯЯІ ЫЯ Я ІЫЫЯ ЬЯ ЫЫЫІЬ ЬЫЫ Я Я Я ЯЯЯ Я Я Я ЯЯЯ ЯЯЯ Я Я ЯЯЯ Я ЯЯЯ ЯЯЯ ЫЫЬ ЬІЫЫЫ ЬЫІЫЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫІЬ ЬЫЫЯЫЬЬ ЯЬЬ ЬЬЯ ЬЬЫЯЫЫЬ ЬІЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫЫІЫЬ ЫЯ ЬЫЫЯЯЯ ЯЯЫЫЫІ ЫЫЬ ЯЯІЫЬ ЫЫ ЫЫ ЬЫІЯЯ ЬЫЫ ІЫЫЫЯЯ ЯЯЯЫЫЬ ЯЫ Я ЫЫЬ Ь Ь ЬЫЯ ЯЫЯ ЯЫЫЯ ЯЫЫЯ ЯЫЯ ЯЫЬ Ь Ь ЬЫЫ Я ЯЫЫЫЯ ЯЯ Я Я ЯЯ ЯЫЫЫЯ
- Extract - Run setup.exe and install update - Copy crack from CODEX dir to installdir - Play
You need the following releases for this:
Pro.Fishing.Simulator-CODEX
- Block the game's exe in your firewall to prevent the game from trying to go online .. - If you install games to your systemdrive, it may be necessary to run this game with admin privileges instead
ЬЫЫЬ ЬЫЫЬ ІЯЯЫЫЫІ ЬЬ ЫЯЯ ЫЯЫ ЫЯЫ Ы Ы ЫЯЫ ЫЯЫ ЫЯЫ ЯЫЯ ЫЯЯ ЫЯЯ ЬЬ ІЫЫЫЯЯІ ЯЬ ЯЫЫІ Я ЯЫ Ь І Ы ІЯЬ І І І І ІЯЯ І І І І І ІЯ ЯЯІ Ь ЫЯ Я ІЫЫЯ ЬЯ ЫЫЫІЬ ЬЫЫЬІЬ ЯЯЯ Я Я ЯЯЯ ЯЯЯ Я Я Я ЯЯЯ Я ЯЯЯ ЯЯЯ ЬІЬЫЫЬ ЬІЫЫЫ ЬЫІЫЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫІЬ ЬЫЫЯЫЬЬ ЯЬЬ ЬЬЯ ЬЬЫЯЫЫЬ ЬІЫЫЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫЫЫЫІЫЬ ЫЯ ЬЫЫЯЯЯ ЯЯЫЫЫІ ЫЫЬ ЯЯІЫЬ ЫЫ ЫЫ ЬЫІЯЯ ЬЫЫ ІЫЫЫЯЯ ЯЯЯЫЫЬ ЯЫ Я ЫЫЬ Ь Ь ЬЫЯ ЯЫЯ ЯЫЫЯ ЯЫЫЯ ЯЫЯ ЯЫЬ Ь Ь ЬЫЫ Я ЯЫЫЫЯ ЯЯ Я Я ЯЯ ЯЫЫЫЯ
CODEX is currently looking for ЬЫЫЬ ЬЫЫЬ ІЫЫ ЯЯ Ь nothing but competition! Ь ЯЯ ЫЫІ ІЫЫЬ ЬІЯІ ІЯІЬ ЬЫЫІ ЬЫЫЫЫЫЫІЯ Greetings to STEAMPUNKS & CPY ЯІЫЫЫЫЫЫЬ ІЫЫЯ ЯЫЫЬЬ ЬЬ ЬЬ ЬЬЫЫЯ ЯЫЫІ ЫЫ Ь ЯЫІЫЫІЯЫЬЫЯЫЬЬ Ь Ь Ь ЬЬЫЯЫЬЫЯІЫЫІЫЯ Ь ЫЫ ЯЫЫЬЬЯ Ь Ы Ы Ь ЯЬ ЯЯІЫЬ Ы І Ы ЬЫІЯЯ ЬЯ Ь Ы Ы Ь ЯЬЬЫЫЯ ЯЯ Я Я ЬЯ ЯЯ Я ЯЯ ЯЬ Я Я ЯЯ ЯЫІЬ LNK^CPS ЬІЫЯ ЬЯ 02/2015 ЯЬ І Ь І Я ІЯЬЯІ Я Ь Ы І Ы Ь ЯЯ ЯЯ

Скриншоты

-Pro Fishing Simulator-

If you like the topic, please click share to help develop our site.

To download the file disable ad blocking, and reload the page.

disable adblock How to disable ad blocking?

Download by magnet link 383 MB Download Torrent

Login using:

Similar topics

[Patch] OMSI 2 - The Omnibus Simulator [ENG / DEU] [2.3.004]
 127 MB   0 | 0   18-Dec-16 16:35   117
[Patch] Патч - UPDATE 1.03 [Resident Evil 7 Biohazard] [ENG]
 3.95 GB   0 | 0   10-Sep-17 00:30   20
[Patch] Патч для Might and magic 9\\Меч и магия 9
 3 MB   0 | 0   18-Dec-16 16:43   12


   
Current time is: 16-Jul 22:07 :: All times are UTC + 3